Depresivní porucha

Běžně lze zaslechnout, že někdo má „depku“, např. když se něco nepodařilo v práci, když se nepohodl s partnerem, či z toho, že shlédl katastrofický film…  Ačkoliv tímto výrazem označujeme pochmurnou náladu, o depresivní poruchu se nejedná…

Depresivní porucha je opravdovou nemocí, která je odlišná od běžné smutné nálady, co do trvání a intenzity. Jedná se o patologicky změněnou náladu, která ovlivňuje člověka v celé jeho šíři – psychické, tělesné i sociální…

Až 15 % lidí trpících vážnou depresí nakonec spáchá sebevraždu!

Příznaky deprese

Kromě zhoršené nálady je narušena koncentrace i běžné fungování. Smutek a vinu doplňuje narušený spánek, ztráta chuti k jídlu a zájmu o sex. Deprese přináší také apatii a narušené prožívání zábavy. Nejvýraznější depresivní příznaky a zhoršení jsou patrné ráno, kdy zdravý člověk by měl být plný sil, zatímco u depresivního pacienta to je naopak.

Člověk s depresí je celkově zpomalený, unavený a plný beznaděje. Lidé s depresí myslí především na to špatné a v případě, že deprese směřuje k přesvědčení, že jejich utrpení nebude mít nikdy konce, přicházejí myšlenky na smrt. U depresivních lidí může smrt, resp. myšlenky na sebevraždu vypadat jako jediná cesta k vysvobození.

 

Faktory vzniku deprese

V případě deprese existuje více faktorů, které mohou zapříčiňovat vznik tohoto onemocnění. Jedná se o faktory biologické (chemická a funkční nerovnováha na úrovni mozku, hormony aj.), vliv stresu, dědičné vlivy (výskyt deprese v rodině), sociální faktory (vztahové problémy, nedostatek sociální opory, dlouhodobá absence sebedůvěry…).

Terapie deprese

Depresi jakožto duševní nemoc diagnostikuje a klasifikuje psychiatr, případně za pomoci výstupů klinického psychologa (kromě jiného za depresivními symptomy se může skrývat jiná duševní porucha). Lékem první volby při léčbě deprese jsou antidepresiva, případě jiná farmaka.

Kdy navštívit psychoterapeuta a kdy psychiatra? Možnosti léčby duševních potíží 

Velmi účinným nástrojem při léčbě deprese je také psychoterapie, zvláště kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Řada výzkumů prokázala vysokou účinnost KBT při léčbě deprese, která je srovnatelná s farmakoterapií. Výhodou psychoterapie je prokázaná větší stabilita duševního zdraví, tzn. že nedochází k výraznému zhoršení nálady v následujících jednom nebo dvou letech oproti antidepresivům.

Zároveň byly prokázány velmi dobré výsledky u kombinace psychoterapie (KBT) a užívání antidepresiv.

Co by měl čtenáři přinést tento článek? Především by měl vést k uvědomění, že duševní nemoc je stejně vážná jako každá jiná nemoc, a dokonce může jít o život. Lidem trpícím depresí nemá smysl vyprávět vtipy a snažit se je přesvědčit, aby nebyli smutní, ale je na místě zahájit co nejdříve adekvátní léčbu.

 

Chci vědět více o možnostech psychologické terapie Individuální terapie (KBT)

Výše uvedený článek je určen pro širokou veřejnost a neposkytuje vyčerpávající informace o tématu, v případě nejasností o možnostech vaší léčby se neváhejte poradit se svým lékařem.

Použité zdroje:

Praško, J., Možný, P., Šlepecký, M. a kolektiv. (2007). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Praha: Triton.; Orel, M. (2016). Psychopatologie. Praha: Grada Publishing.