Krizová intervence je odbornou a účinnou psychologickou pomocí v těžkých situacích. Zásadně se odlišuje od návštěvy psychoterapie nebo psychiatra. Krizová intervence by měla přijít co nejrychleji a jejím smyslem je stabilizovat a pomoci klientovi v nepříjemném stavu. Důležité je nalézt pomoc v krizi.

Co je to krize a krizová intervence

Krize vzniká, když selžou naše běžné zvládací mechanismy. Může se jednat o nečekané životní změny, ale také o dlouhodobě neřešené potíže, které vygradovaly a vyžadují okamžité řešení.

Krize často zkreslí naše běžné reakce, chování a paralyzuje nás. Dojde ke zúžení pohledu na situaci a tím pádem nevidíme cestu ven.

Cíl krizové intervence

Co si pod slovem krize můžeme konkrétně představit: odhalení nevěry, účast při nehodě, nečekanou výpověď, hádku s partnerem, neplánované  těhotenství, odchod dětí z domu, úmrtí blízkého, vážná diagnóza, nezvládnutí zkoušky aj.

Krizová intervence má za cíl ošetřit akutní vnitřní zranění člověka, zmírnit napětí a vhodně nasměrovat, aby neudělal něco, čeho by následně litoval – třeba ublížil sobě, nebo ostatním.

Nemusí se jednat o život ohrožující události nebo akutní stavy, krizi může způsobit i několik maličkostí, které nás vykolejí.

 

Jak pomůže psycholog v krizi?

Lidský kontakt je něco, co nám dodává oporu a naději, že na problémy již nejsme sami. Psychologové a krizoví interventi jsou vybaveni znalostmi a technikami pomoci v těžkých situacích. Paradoxní je, že v krizi  získává na síle terapeutova empatie, přirozenost a lidskost, která má hojivý účinek na naši zraněnou duši.

Tím, že máme možnost pohovořit o věcech, které nás tíží, získáváme od nich odstup a začínáme je vidět v jiném světle.

Důležitou devizou psychologické pomoci při řešení krize je také odborné posouzení toho, co je normální reakcí na těžkou situaci a co vyžaduje systematickou pomoc:

V prvním případě, kdy truchlením, pláčem a omezením běžných aktivit reagujeme na úmrtí milovaného člověka se jedná o přirozenou reakci na krizi.

Podobné příznaky, jako je dlouhodobě pokleslá nálada, plačtivost, neschopnost plnit běžné povinnosti apod. je úplně jinou situací. V tomto případě by psycholog měl posoudit, jestli se nejedná o depresi a případně by měl pomoci člověku vyhledat adekvátní pomoc – psychoterapie, psychiatra.

 

Když se ocitneme v krizi

Účinnou pomocí v krizi je využít svého okolí – přátel, partnera, rodiny. Sociální opora patří mezi nejúčinnější faktory při zvládání těžkých situací. Vědomí, že se máme o koho opřít nám dodává energii ke zvládnutí obtíží.

Dejte prostor svým emocím – smutek, hněv i strach jsou přirozenými reakcemi na ohrožující situace. Nebuďme na sebe přísní, ventilace emocí je zdravá! Dobré je uvolnit emoce v bezpečném prostředí, bez přihlížejících, nicméně, jestli si potřebujeme ulevit, udělejme to.

Myslete na zdravý životní styl – přiměřeně dlouhý spánek, fyzická aktivita a pravidelná strava nás vyzbrojí dostatkem energie k řešení problémů. Když se nám podaří zachovat režim, je to nějaká jistota o kterou se můžeme opřít.

Když to nezvládáme – není ostudou obrátit se na odborníka v současnosti existuje již řada míst, na které se můžeme v krizi obrátit. Psychologové, linky důvěry, krizová centra jsou tu od toho, aby pomohli každému, kdo si zrovna neumí pomoci sám.

Chci si domluvit setkání s psychologem on-line → Kontakt

 

 

Související články: Co dělat když se hroutíme → Psychický tlak a odolnost

 

 

Zajímavé odkazy na jiné weby: 

Seznam linek důvěry a krizových center (včetně kontaktů)

Bílý kruh bezpečí – pomoc pro oběti trestných činů

Linka seniorů