Při léčbě psychických potíží existují dva hlavní proudy, které mohou pomoci nemocným – farmakoterapie (léčba za pomoci léčiv, které ovlivňují duševní stav pacienta) a psychoterapie (léčba psychologickými prostředky).

Možností léčby duševních potíží existuje celá řada, ale psychoterapie nebo užívání psychofarmak je metodami první volby.

Předepisovat psychofarmaka – antidepresiva, anxiolytika, antipsychotika aj. mohou pouze lékaři (nejčastěji psychiatr). Psychoterapii, resp. terapii* nabízejí psychologové nebo lidé, kteří absolvují psychoterapeutický výcvik.

Kdy je vhodnější užívat psychofarmaka

Kdy je vhodnější užívat psychofarmakaOba dva přístupy – psychofarmakologický a psychoterapeutický mají své vhodnější využití a jakýkoliv extrém je dle mého názoru špatný. Tvářit se, že psychofarmaka vyřeší všechny duševní neduhy, by bylo mylné, to stejné platí i v opačném případě.

Díky léčivům ovlivňujícím psychický stav nemocného, je možné velmi účinně pomoci člověku trpícímu akutním stavem nepohody, např. hlubokou depresí, nezvladatelnou úzkostí, zkresleným vnímáním – bludy a halucinacemi a řadou dalšího.

Bylo by nezodpovědné pokoušet se v takových případech „trápit“ pacienta terapeuticky, když adekvátní léčba ze strany lékaře může přinést daleko efektivnější výsledky.

Kdy je psychoterapie vhodnějším řešením

Druhou stranou mince je nadužívání psychofarmak v případech, kdy se člověk může naučit zvládat své potíže za pomoci terapie. Jednoduše si to lze představit na případu úzkosti:

Kdy je psychoterapie vhodným řešenímVelmi často se stává, že lidé se sklony k úzkosti nadužívají dlouhodobě benzodiazepinová anxiolytika (léky proti úzkosti – přinášející uvolnění), na kterých si vytvoří silnou závislost. V takovýchto případech nedochází k léčbě samotného problému, ale k překrývání symptomu. Případné vysazení léků přináší pravý očistec v podobě odvykacího syndromu…

Terapeutická práce sice nepřináší okamžitě příjemný pocit jako po pozření výše uvedených psychofarmak, ale umožňuje stabilnější zbavení se duševní nepohody.

Díky systematické terapeutické práci se klient učí krok za krokem zvládat úzkost ve svém životě a jeho potíže začnou ztrácet na intenzitě a mizet. Důležitým postřehem je, že terapeutická cesta směřuje k tomu, aby došlo ke zlepšení pacientova stavu a aby si sám dokázal poradit – bez závislosti na lécích i bez závislosti na terapeutovi…

3 cesty k návštěvě terapeuta a psychiatra

  • Psychoterapie vs. psychofarmakologieTerapeutická práce může započít i bez návštěvy psychiatra, resp. dříve, než psychické potíže přerostou do podoby duševní poruchy. Tzn. klient k návštěvě psychiatra nebude mít důvod, jelikož se své potíže naučil zvládat.
  • Klient může navštívit se svým problémem psychiatra dříve než terapeuta. Psychiatr jako lékař odborně stanoví duševní stav pacienta a míru jeho obtíží. Následně stanoví diagnózu a zahájí přiměřenou farmakologickou léčbu. V případě, že klientův stav již není akutní, může začít navštěvovat terapii, která by měla vést k řešení jeho potíží skrze terapeutickou péči a bez pomoci léčiv.
  • Klient může spolupracovat jak s psychiatrem, tak s terapeutem. Může zároveň užívat dlouhodobě psychofarmaka pro stabilizaci duševního stavu (např. antidepresiva), ale zároveň pracuje s terapeutem na zkvalitnění svého života a předcházení případnému zhoršení.

.

Jaký druh terapie nabízím a proč?  Individuální terapie (KBT)

.

*Dle nedávné změny v zákoně došlo k úpravě pojmu psychoterapie, která byla kromě jiného vymezena pouze pro poskytování služeb ve zdravotnictví. Tím došlo k tomu, že i lidé vzdělaní a praktikující odborný psychoterapeutický směr se mimo oblast zdravotnictví mohou nazývat jen terapeuty a nabízet terapii.

Výše uvedený článek je určen pro širokou veřejnost a neposkytuje vyčerpávající informace o tématu, v případě nejasností o možnostech vaší léčby se neváhejte poradit se svým lékařem.