Duševní zdraví a nemoc

I v případě, že člověk netrpí žádnou diagnostikovanou „psychickou nemocí“, může pociťovat vnitřní nepohodu. Je nutno si uvědomit, že absence nemoci není zdraví. Jak tedy dosáhnout duševní pohody?

Existuje řada přístupů, které mohou pozitivně ovlivnit (bez užívání léků) duševní stav a spokojenost klienta.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli jen nepřítomnost nemoci nebo vady.

Stres, vztahové potíže, genetická zátěž, krizové situace apod. mohou být činiteli vzniku psychických obtíží. Člověk nemusí být „blázen“, ani nemusí mít „diagnózu“, aby vyhledal terapeutickou pomoc.

Nepohoda a těžkosti člověka, se kterými si sám neví rady jej mohou vychýlit mimo rámec běžného zvládáníV tomto případě je vhodné využít erudované pomoci.  

Terapie psychických potíží

Existují dva základní přístupy léčby psychických (duševních) obtíží – psychoterapie a léčba psychofarmaky (léky).

Psychoterapie je léčebným postupem, který využívá psychologických prostředků. Psychologickými prostředky jsou speciální techniky (vycházející ze specifické psychoterapeutické školy) a přístup terapeuta.

 

Více o rozdílu mezi psychoterapeutickou a psychiatrickou pomocí Možnosti léčby duševních potíží

 

Jak psychoterapie probíhá

Terapie je setkání dvou lidí, z nichž jeden je odborníkem na své potíže (klient) a druhý je odborníkem na metodu léčby (terapeut). Mají společný cíl – zlepšení psychického stavu klienta, osvojení si nových dovedností a spokojenost.

Terapeut nenosí bílý plášť, ani nepojmenovává potíže klienta medicínským žargonem. V rámci terapie je terapeut především člověkem, který lidsky přijímá klienta a odborně usiluje o jeho pohodu.

 

Psychoterapie není poklábosení

Na druhou stranu psychoterapie není „přátelským poklábosením“. Terapeutická práce vychází z psychologických poznatků vzniku psychické nepohody a vhodné aplikace efektivních postupů její léčby.

Na druhou stranu psychoterapie není „přátelským poklábosením“. Terapeutická práce vychází z psychologických poznatků vzniku psychické nepohody a vhodné aplikace efektivních postupů její léčby.

Psychoterapie je, dle odborných výzkumů, v přístupu léčby duševních potíží srovnatelná s účinností užívání léků ovlivňujících psychický stav.

Práce s klientem je systematická a zaměřena na konkrétní cíl (uzdravení nebo zlepšení psychického stavu klienta). V rámci terapie vyhodnocujeme společně s klientem účinnost a míru zlepšení, aby klient viděl, jaké dělá pokroky.

Více o možnostech psychologické terapie  Individuální terapie (KBT)