Každý den děláme rozhodnutí, která více či méně ovlivňují náš život. Někdy jsme stavěni před situace, v nichž si nemůžeme dovolit udělat chybu.

KOUČOVÁNÍ - metoda k nalezení řešení...

Jak se správně rozhodnout

Každý má ve svém okolí „odborníka“ na svůj život, který přesně ví, co, kdy a jak máte udělat. Bohužel tyto rady jsou liché a ve většině případů k nepotřebě. I kdyby rada jiného člověka byla sebelepší, nikdy to není nejlepší řešení pro Vás. Proč je tedy rozhodování tak složité?

Není pravda, že v případě závažných rozhodnutí potřebujeme „moudrou radu od zkušeného“, nebo perfektní analýzu situace. Rada od ostatních lidí vychází z jejich osobního vnímání a nikdy nemůže postihnout jedinečnost problému, který nás trápí.

Příklad z koučovací praxe:

Jana měla potíže v práci, nesedla si s novou vedoucí a pokaždé když přišla ráno do práce, myslí jen na to, aby už byl konec a mohla jít domů.

Její kamarádka, která ví, co Jana zažívá, jí radila, aby dala výpověď a našla si něco jiného. Manžel Jany jí radil to stejné, a dokonce jí sehnal možnost lépe placené práce jen pár minut od domova...

Jana, ačkoliv ví, že situace vyžaduje řešení a sama je nešťastná, neví, co má dělat. Rozhodla se vyzkoušet koučování…

Po koučování si Jana uvědomila, že ji práce baví a nerada by o ni přišla. Vedoucí je sice nepříjemná, ale chová se takto ke všem pracovnicím a není to vůči Janě nic osobního. Dále si Jana uvědomila, že v kolektivu má kamarádky, se kterými si rozumí, a práci, kterou odvádí, dělá dobře a naplňuje ji. Žádnou změnu v povolání dělat nechce, vedoucí jí přestala vadit a palčivý problém se vyřešil po jednom koučovacím setkání…  

Každý člověk zná odpovědi na své otázky a řešení, které je pro něho nejlepší!

Básnicky řečeno, odpovědi na těžké otázky a nejlepší řešení jsou uzamčeny v našem srdci a mysli mimo náš zrak. Klíčem je koučování, jakožto vhodný nástroj k nalezení toho, co hledáme…

Princip koučování

Kouč na rozdíl od přátel, rodiny nebo poradců nedává radu, co by kdo měl nejlepšího udělat. Kouč skrze specifické postupy a účinné kladení otázek umožňuje klientovi nalézt odpovědi, které vycházejí z jeho osobnosti.

Leckdy problém po jednom koučovacím setkání „sám“ zmizí, nebo se ukážou nové možnosti v dosud bezvýchodné situaci.

Proč někdy potřebujeme kouče?

Každý klient má dostatek vlastních zdrojů k vyřešení osobních dilemat a všech problémů, jen si na to občas potřebuje znovu přijít. Když sami nevidíme řešení, je možnost, podívat se na věci z jiného úhlu. 

Chcete se dozvědět více o koučování?  Koučování