Vztahové potíže – partnerské, přátelské, kolegiální a rodinné značně ovlivňují naše fyzické, ale i psychické zdraví k horšímu. Naopak kvalitní vztah může být zároveň oporou při zvládání různých životních nesnází…

Při řešení vztahových potíží pracuji s jednotlivcem skrze koučování nebo terapii KBT (psychoterapeutický směr). Lze se zaměřit na řešení konkrétních vztahových problémů nebo potíže v navazování nových vztahů.

Koučování jako řešení vztahových potíží

Kouč pomáhá klientovi, aby si nalezl odpovědi na své otázky. Skrze koučování se lze podívat na problémy a křivdy z jiného úhlu.

Díky odstupu, který koučování nabízí, klient začíná vidět možné příčiny potíží, a především možné cesty, jak dosáhnout vzájemné spokojenosti ve vztahu.

Když nemůžeme změnit jiné lidi, začněme u sebe...

Velkou výhodou setkání s profesionálem může být ujasnění si toho, co vlastně od vztahu klient očekává, jaké jsou jeho priority a možnosti. Kouč nerozdává rady na spokojený život, ale umožňuje, aby klient si na ně přišel sám.

Nelze působit přímo na jiného člověka, ale skrze práci se sebou lze změnit své chování a vnímání druhého, že se stane malý zázrak.

Narušením opakujících se vzorců u sebe lze proměnit i chování druhého člověka. Díky vlastní změně je narušen „bludný kruh“ problémů, které se ve vztahu opakovaly.

Terapeutický přístup – vztahové problémy

KBT (kognitivně-behaviorální terapie; psychoterapeutický směr) je zaměřena na odhalování dysfunkčních myšlenek, emocí, problematických přesvědčení a nevhodného chování ve vztahu.

Skrze terapeutickou práci lze odstranit negativní pocity, které klienta zatěžují – vinu, strach, křivdy, obavy, zlost, smutek apod. Zároveň terapie vede k projasnění vnímání, zklidnění se, změně reakcí na různé podněty apod.

Terapeutická práce vyžaduje oproti koučování o něco delší spolupráci, ale umožňuje dosažení hlubších změn.

Potíže v navazování nových vztahů

Terapie může pomoci k odstranění problémů s navazováním nových vztahů. Lze se vypořádat se vztahovou neobratností, úzkostí ze setkání s novými lidmi a naučit se adaptivně reagovat. Vyhýbání se kontaktu s lidmi z důvodu obav, nízkého sebevědomí, nepříjemných pocitů lze cíleně a efektivně řešit.

Za poměrně krátkou dobu lze odstranit potíže, které několik let klientovi znepříjemňovaly život.

Více o možnostech psychologické terapie  Individuální terapie (KBT)
Více o možnostech koučování  Koučování