Úzkost lze zvládat několika různými způsoby. Spouštěči i udržovateli úzkosti bývají často vlastní myšlenky. Na druhou stranu, tím, že se s nimi naučíme vhodně pracovat, dokážou být i našim pomocníkem při úzkostných stavech. K základním pomocníkům zvládání úzkosti patří odvedení pozornosti jiným směrem

Techniky zvládání úzkosti

Úzkost, jakožto velmi nepříjemný stav, přirozeně aktivuje naši mysl ke zvýšenému sebepozorování. Primárně se zaměřujeme na negativní pocity – jak rychle nám buší srdce, svírá se hrdlo, třesou se ruce… Čím více budeme živit úzkost svojí pozorností a generovat negativní myšlenky, tím více úzkostný stav prodlužujeme. Je to podobné, když chceme uhasit oheň, ale pořád do něj házíme polínka.

Pozorností proti úzkosti

Buddhisté již v době před naším letopočtem věděli, že nepozorná mysl vede k utrpení. Právě to se děje, když necháme své myšlenky toulat se nad negativními tématy a pocity. Jak tedy zkrotit svou mysl a pomoci si od úzkosti?

Odečítání sedmičky od stovky

Zaměstnejme svou mysl úkolem, který odkloní naši pozornost. Osvědčeným způsobem je odečítat sedmičku od stovky (100-7; 93-7; 86-7, …) do té doby, než se dostanete na číslo dva. Tímto přiměřeně náročným úkolem zaměstnáte svou mysl a odkloníte pozornost od své úzkost.

Kotvení v realitě

Jednodušším úkolem na podobném principu je tzv. kotvení v realitě. Popisováním pro sebe toho, co co vidíme, slyšíme, jaké cítíme vůně a čeho se dotýkáme, odvedeme pozornost od úzkostných příznaků. Můžeme to komentovat nahlas, ale jen pro sebe.

Např. Jsem v kanceláři, vidím před sebou stůl, červenou sešívačku, monitor s černým okrajem. Dále vidím blikající dvě zářivky, mihotání záclony, dvanáct špendlíků na nástěnce. Čtyři špendlíky jsou žluté, šest zelených, dva bílé. Slyším šumění počítače, pípání dodávky pod okny a ťukání kolegyně do klávesnice. Cítím čerstvý vzduch z venku. Cítím tlak do hýždí, jak sedím na křesle. Mám nohy položené na podlaze, cítím pevnou zem pod sebou. Trochu mě tlačí levá bota…

Na co pamatovat

Úzkost vždy po nějaké době klesne, jen je potřeba zvládnout stav, kdy roste a setrvává na vrcholu. Když porozumíme tomu, že zklidňujícími technikami můžeme redukovat příznaky a urychlit úlevu, získáme nad úzkostí převahu.

 

Chci si domluvit setkání s psychologem on-line → Kontakt

 

Další články o úzkosti

 

Zklidňující dýchání → Dýchání proti úzkosti

Co je to úzkost → Úzkost a její zvládání

Pozor na léky proti úzkosti → Léky proti úzkosti a škodlivé účinky

 

 

Zajímavé externí odkazy: 

Jako ovládnout stres – Psychologie.cz 

Kontrolované dýchání aneb dýcháním do bezpečí – blog linka bezpečí

První pomoc při úzkosti v nouzovém stavu – Nevypusť duši