psychologická poradna online

PSYCHICKÝ TLAK A ODOLNOST

Psychický tlak a odolnost si můžeme představit na příkladu balónku, který je pořád dofukován, jestliže vzduchu je nadbytek nebo proudí příliš rychle, napětí se zvyšuje. Leckdy stačí už jen minimální přifouknutí, kterému se kdykoliv v minulosti bez problému přizpůsobil, tak teď už ne – exploduje! Podobně je to s naší psychikou. Psychická odolnost má své limity, nečektejta až se zhroutíte.

 

Individuální psychická odolnost

Každému byla dána do vínku individuální míra psychické odolnosti, která udržuje duševní zdraví v kondici. Jsou lidé, kteří prožili ve svém životě opravdové hrůzy a dokázali se vždy postavit zpět na nohy. Bohužel, ne všichni mají takovou nezdolnost, která by je provázela po celý život.

 

Vždycky jsme to zvládli, tak co se teď děje?

I ten nejsilnější pancíř lze prorazit, a i nejsilnější obranu lze prolomit. Stačí k tomu buď mnoho akutního tlaku v krátký čas, nebo mnoho méně závažných, ale dlouhodobých potíží.

Jestliže naše obrany selhávají, je to signál k tomu, že třeba něco změnit! Není slabost si připustit, že už něco nezvládáme. Čím dříve si to uvědomíme a začneme to řešit, tím je větší pravděpodobnost, že naše úzdrava bude o to rychlejší.

Zvedání se z duševního dna je vždy horší, než začít dělat změny ve chvíli, dokud máme ještě nějakou energii k nápravě.

 

Co dělat, když se psychicky hroutíme…

Když už je toho na nás příliš a problémy převáží naše zvládací mechanismy, je třeba s tím něco dělat. Někdy pomůže obyčejná dovolená, čas jen pro sebe, kdy si fyzicky odpočineme, utřídíme si myšlenky a nabereme zpět ztracené síly. Velmi účinným faktorem při zvládání těžkostí je mít vedle sebe člověka, kterému můžeme důvěřovat probrat s ním své problémy. Vzájemné sdílení přináší pocit, že na to nejsme sami.

Bohužel, jsou také situace, kdy dovolená ani blízký člověk nestačí! Je možné, že krize, do které jsme se dostali nám vzala všechny nám známé možnosti sebeúzdravy a nevíme si rady. V tomto případě je vhodné obrátit se na odborníka. Psychologové nebo krizoví interventi jsou školeni na to, aby dokázali být oporou i ve chvíli, kdy všechno ostatní selže. Měli by mít cit pro porozumění mechanismu problému a vhodně reflektovat klientovi, co se vlastně děje, protože v krizi se ztrácíme i v běžných věcech.

Po ošetření akutní reakce se otevírá prostor pro řešení. Psycholog by měl vyhodnotit, jestli je problém vhodné řešit psychologickými prostředky a jestli ano, co nejdříve zahájit cílenou psychologickou pomoc.

 

Co lze od psychologa očekávat?

V průběhu psychologického poradenství lze očekávat od psychologa přiměřené rady ke klientovi, jak situaci lze zlepšit a nabídku možných řešení. Nelze očekávat, že psycholog bude dávat jen nějaké zaručené rady na spokojený život, nebo klientovi co je správné rozhodnutí! Psycholog by měl pomoci klientovi, aby si sám v sobě našel cíle i cesty, které jsou pro něho přijatelné. Psycholog by měl rozeznat v jakém stavu se klient nachází a jestli mu psychologická pomoc dokáže pomoci. Nezbytnou součástí práce psychologa je znalost toho, co je zvládnutelná krize, se kterou se potýká téměř každý a co je abnormální a vyžaduje to speciální pozornost.

Jestliže potíže klienta souvisejí s jinými záležitostmi (rozvinutá duševní porucha, dluhy či nezaměstnanost), je vhodné nasměrovat klienta ke spolupráci i s jiným odborníkem – k psychiatrovi, do občanské porady, krizového centra apod.

Jestliže zakázka klienta je určena pro psychologa, na samém začátku je důležité zjistit co nejvíce informací o vzniku problému a vlivech, které jej udržují. Správně zjištěná psychologická anamnéza umožňuje zvolit nejefektivnější a nejpřirozenější postup, jak klientovi pomoci.

 

 

Kontaktujte mě

PhDr. Ing. Radek Ráček, MSc.

 

Kontaktujte mě

 

 

 

 

Veškerá terapeutická setkání a poradenství probíhají on-line (video + zvuk) přes Skype. 

 – před konzultací je nutno si sjednat předem schůzku

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat, společně se domluvíme na možném řešení.

 

 

 

 

domluvit si konzultaci

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout