psychologická poradna online

 

JAK SETKÁNÍ PROBÍHÁ?

 

PŘED PRVNÍM SETKÁNÍM

Nebojte se a vezměte odvahu do svých rukou!

Prvním krokem před terapií je vzít odvahu do svých rukou a telefonicky nebo emailem se se mnou spojit.
Následně mi klient sdělí, s čím se potýká – s čím potřebuje pomoci. Nebojte se nezávazně a zdarma zeptat.

Na základě úvodních informací klientovi nabídnu, jakým způsobem mu mohu v uvedené záležitosti odborně pomoci.
Jestliže se vzájemně předběžně domluvíme na spolupráci – navrhnu nejbližší možný termín on-line terapeutického setkání.

 

PRVNÍ SETKÁNÍ

Společně zjistíme téma a stanovíme si cíle

Úvodní setkání trvá 50-60 minut a jeho cílem je hlouběji prozkoumat témata, se kterými klient přichází, stanovit cíle terapie a započít efektivní spolupráci.
Na konci prvního setkání se s klientem domluvíme, zda chce v terapeutické práci pokračovat, případně jestli bylo jeho očekávání naplněno.

Jestliže si v rámci prvního setkání klient vyřešil vše, co potřeboval, je možné brát terapii za ukončenou. To se děje především, když klient hledá naměrování, odpovědi, nebo ujištění. 
V případě, že má klient zájem řešit témata systematicky a jít do hloubky, domlouváme se na dalších terapeutických setkáních.

 

DRUHÉ A DALŠÍ SETKÁNÍ

Jen Vy rozhodnete, zda Vám terapie přináší pomoc

Standardní je, že se po prvním setkání domlouváme s klientem na dalších 4 setkáních. Po této době vzájemně zhodnotíme, jak je terapie efektivní, čeho jsme dosáhli, na čem je třeba ještě pracovat apod. V případě, že klient je s výsledkem již spokojen, domlouváme se na ukončení terapie nebo volbě jiných tématech. Jestliže vyhodnotíme, že tento typ terapie není pro klienta efektivní, domlouváme se na jiných postupech nebo efektivnější léčbě.

Zpravidla v případě terapeutické léčby psychických obtíží pracujeme s klientem systematicky
a postupně zpracováváme jednotlivé symptomy, což vyžaduje standardně více než jedno setkání.

O tom, jestli klient má potřebu přijít na další setkání,
a zda mu terapie něco přináší, rozhoduje svobodně sám.

 

 

PODMÍNKY

Plánování termínu setkání

První kontakt s klientem probíhá telefonicky nebo e-mailem, kdy se s klientem domluvíme na setkání a předběžném tématu klienta, se kterým přichází.

Následně je stanoveno datum a čas, které vyhovuje oběma stranám (vždy se snažím přizpůsobit možnostem klienta a navrhnout co nejbližší termín). Po vzájemném odsouhlasení naplánovaného termínu terapie je klient požádán o zaslání platby. 

 

Platba

Platba za jedno individuální setkání je standardně 1000 Kč (v trvání 50-60 minut). Platba probíhá převodem na účet předem před proběhlou konzultací. Uvedená platba zahrnuje nejen samotné terapeutické setkání, ale také vedlejší komunikaci a práci terapeuta -  příprava materiálů pro terapii, vyhodnocování domácích cvičení, odpovídání na dotazy mimo terapii apod. Odesláním platby klient souhlasí s obchodními podmínkami.

U individuálních zakázek (diagnostika, školení, skupinové setkání, firemní zakázky – výběr zaměstnanců, koučink, personální diagnostika aj.) je individuální cena stanovena předem.

 

Místo setkání

On-line terapie probíhají přes Skype (video+zvuk). Jestliže klient nemá Skype, je možné spolu navázat spojení i přes jinou komunikační platformu. Osobní setkání jsou realizovány v terapeutické ambulanci v Havlíčkově Brodě.

Na začátku prvního setkání jsou (zpravidla ústně) sjednány podmínky spolupráce a předběžný kontrakt klienta.

V případě, že se na konci prvního setkání domluvíme na pokračování spolupráce, je stanoven další termín setkání.

 

Storno termínu

V případě, že z důvodů na straně klienta je setkání zrušeno min. 1 den předem, klient neplatí žádný storno poplatek. V tomto případě je možné přesunutí termínu. Podmínkou je včasné informování o zrušení plánovaného setkání. V případě, že klient zruší plánované setkání méně než 24 hodin předem, je mu naúčtován storno poplatek ve výši 100 % ceny sezení. Tzn. platba propadá bez nároku na vrácení peněz.

V případě, že se klient neomluví a na setkání nedorazí, hradí následně plnou částku, jako kdyby setkání proběhlo.

 

Způsob mojí práce

Mé interní zásady práce s klientem (zachování soukromí, informovaný souhlas, specifika profesního vztahu a jiné.) jsou podrobně popsány v Etických zásadách.

 

 

Kontaktujte mě

PhDr. Ing. Radek Ráček, MSc.

 

Kontaktujte mě

 

 

 

 

Veškerá terapeutická setkání a poradenství probíhají on-line (video + zvuk) přes Skype. 

 – před konzultací je nutno si sjednat předem schůzku

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat, společně se domluvíme na možném řešení.

 

 

 

 

domluvit si konzultaci

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout