psychologická poradna online

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství je určeno lidem, kteří se ve svém životě potřebují nasměrovat, získat odbornou radu, zjistit své možnosti, odhalit vlastní potenciál pro řešení apod. Na psychologa se lze obracet, jak s problémy, se kterými si neumíme poradit, tak paradoxně i s pozitivními věcmi, které nás v životě potkaly.

Kromě psychické nepohody můžeme také řešit řadu jiných témat. Může se jednat o potíže související s pracovním nebo studijním neúspěchem, nevhodným životním stylem, závislosti a zlozvyky. Velmi častou zakázkou se kterou lidé přicházejí jsou vztahové nepříjemnosti (např. nevěra, oznámení rozvodu dětem apod.), frustraci, finanční potíže aj.

 

Jaké pozitivní věci se řeší u psychologa

Pozitivní témata, která lze řešit s psychologem se mohu týkat nadprůměrného talentu a nadání. Další oblastí je kariérového poradenství, kdy se rozhodujeme mezi více dobrými nabídkami. Dále plánování manželství a rodičovství, zaslouženého odchod do důchodu apod. Psycholog může pomoci vhodně nasměrovat člověka, aby sytil své potřeby, byl spokojený a využil svého potenciálu.

Některé milníky v životě, ač pozitivní, s sebou přinášejí také psychickou zátěž, což si moc lidé neuvědomují. Např. po zdárném dokončení studia (ZŠ, SŠ, VŠ) končí jedna etapa života a člověk stojí před rozhodnutím, jakým směrem se vydat, což je spjato s přirozenou nejistotou, obavami, nároky apod. Dosažení cílů uzavírá jednu z životních cest a my musíme volit mezi dalšími, což není lehké!

I narození vymodleného dítěte s sebou přináší nové nároky na rodinné fungování, vzniká rodičovská role, která může narušovat partnerskou roli. Nové potřeby a rozbití funkčního stereotypu, příchodem dítěte začínají roztáčejí kolo změn. Tyto změny vytvářejí tlak na psychiku a vyžadují zvýšené vypětí sil.

 

V čem může psycholog pomoci?

Psycholog by měl vyslechnout s jakým tématem klient přichází, přemýšlet o všem v širším kontextu a měl by pomoci klientovi formulovat, čeho by vlastně chtěl dosáhnout. Psychologická konzultace může být jednorázového charakteru, kdy klient potřebuje jen radu, nebo se rozhoduje, a setkání s psychologem mu pomohlo dilema vyřešit.

 

Systematická spolupráce s psychologem

Častější a doporučovanější variantou je absolvovat více psychologických sezení. V tomto případě psychologická setkání jsou procesem, který umožňuje postupné odhalování témat a zahrnutí informací a změn do celého životního příběhu klienta. Zároveň čas mezi setkáními umožňuje převést do praxe to, na co jsme si přišli při psychologickém pohovodu. Velkou výhodou takového přístupu je také společné vyhodnocení úspěchů i neúspěchů a případně jejich validace.

 

Co bychom měli vědět o psychologickém poradenství

S psychologem můžeme řešit jak psychické potíže, životní nepříjemnosti, ale i vcelku pozitivní témata, která pro nás jen představují něco nového a potřebujeme jim lépe porozumět. Ačkoli můžeme mít pocit, že se sami v sobě nevyznáme, návštěva psychologa by nám měla pomoci.

Psycholog by měl pomoci se v tématu zorientovat a s klientem nastavit vhodný rámec spolupráce. Setkání s psychologem může být i jednorázové, kdy se zakázka vyřeší již při prvním setkání. Častější variantou je opakovaná spolupráce na tématu, která umožňuje systematičtější proces a vyhodnocení změn, ke kterým psychologické poradenství vedlo.

Jestliže máte pocit, že vaše témata by bylo vhodné zkonzultovat s psychologem, neváhejte nezávazně napsat… Řešení existuje, nemusíte být na to sami.

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout