psychologická poradna online

SPOKOJENOST A ROZVOJ

Naše spokojenost se sebou i s okolím je výrazně ovlivněna vnímáním, které je vždy subjektivní. Ačkoliv si to neuvědomujeme, vcelku neutrální podněty a situace interpretujeme dle aktuálního naladění.

 

Jeden příklad za všechny:

Po probuzení se podíváme z okna a vidíme, jak venku svítí slunce a slyšíme zpěv ptáků.

Karel tento pohled vnímá pozitivně, hlavou mu běží myšlenky, jak bude krásně teplo, cítí radost.

Pavlovi při pohledu z okna proběhnou hlavou myšlenky o tom, že bude zase vedro, a rozvíjí své myšlenky o nepříjemné cestě tramvají do práce, cítí znechucení.

Martinovi při pohledu z okna proběhne myšlenka: zase ti ptáci řvou – a představí si, jak mu ptáci staví hnízdo před vchodem a bude muset po nich uklízet výkaly, cítí hněv.

Teplo ani ptáci neovlivňují to, jak se cítíme nebo jak nám je. Ovlivňují to naše myšlenky, představy a mínění o situacích.

 

Individuální terapie – osobní spokojenost

Jestliže se cítíme nepříjemně rozladění (hněv, strach, smutek, nechuť), pravděpodobně naše vnímání je ovlivněno dysfunkčním myšlením, které prohlubuje problémy.

I kdyby realita byla sebehorší, ničemu nepomůže, když se budeme cítit špatně. Více problémů pohromadě často zesiluje naše negativní pocity, které nás oslabují.

 

Motivační citáty, ani osvědčené rady o pozitivním myšlení nejsou řešením...

 

V individuální terapii KBT (kognitivně-behaviorální terapii, psychoterapeutický směr) pracuji s klientem na odhalení spouštěčů, udržujících faktorů, černých myšlenek a nepříjemných emocí. Skrze terapii lze získat reálný náhled na situaci, vidět možná řešení (která byla doposud zakryta černými brýlemi), a především ovlivnit to, jak se cítíme.

Spokojený člověk má více energie, lepší vztahy, dosahuje vyššího výkonu a je zdravější. Není cílem černé brýle nahradit růžovými, ale začít vidět okolní svět reálně. Jestliže se necítíme dobře, dovolili jsme, aby vnější situace ovlivnily naše pocity.

Dlouhodobé špatné pocity nás oslabují, brzdí nás a problém zesilují!  

 

Negativní přesvědčení o sobě, o světě a o budoucnosti je přímou cestou k depresi.

 

Koučování – spokojenost a rozvoj

Koučování je postaveno na jiném způsobu práce než individuální terapie. Kouč pomáhá klientovi objevovat to, co klient v danou chvíli potřebuje. Klient, který pociťuje ztrátu motivace nebo jiné negativní pocity, nikam se neposouvá a není spokojený, potřebuje opět najít ztracenou energii.

Koučink pracuje s vlastními zdroji klienta, energií, která ho pohání. Skrze kladení specifických otázek klient objevuje to, co potřebuje změnit a čím může nahradit nefunkční koloběh. Stanovením cíle při koučování se začnou objevovat i vhodné cesty a způsoby, jak cíle dosáhnout.

 

Když člověk ví, kam chce dojet, cesta a prostředky se objeví.

 

Shrnutí:

S klienty pracuji skrze individuální terapii a koučování, obě metody představují způsob, jak se cítit dobře, objevit nový cíl a posunout se vpřed. Skrze odbornou terapeutickou práci lze ovlivnit myšlenky a emoce, které zkreslují klientovo vnímání, ubírají mu energii a oslabují jeho zdraví.

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout