psychologická poradna online

NESPAVOST A PSYCHOTERAPIE

Nespavost, neboli insomnie patří do skupiny celé řady spánkových poruch. Insomnie zahrnuje základní tři druhy potíží: obtížné usínání, přerušovaný spánek nebo předčasné probouzení. Řada z těchto potíží se dá řešit psychoterapií nebo režimovými opatřeními. 

Důsledky nespavosti jsou únava, malátnost, zhoršená koncentrace, psychická napětí, tělesné obtíže, celkový pocit otupělosti, ale také bolesti hlavy, trávícího traktu i zvýšená citlivost vůči jemným běžným podnětům.

Kolik hodin spát

Nespavost není jen o tom, jak dlouho spíme. O poruchu spánku se může jednat i v případě, kdy člověk spí „standardní dobu“, tzn. 6-8 hodin. Naopak, jestliže je někdo odpočinutý a zrelaxovaný po 4 hodinách spánku, nemusí se jednat o poruchu. Proto je velmi důležité zjistit subjektivně vnímanou nepohodu. Dále je třeba se zabývat důsledky nespavosti nebo zhoršené kvality spánku na osobní život – vztahy, sexuální potíže, výkonnost v práci, radost ze života apod.

Za nespavostí mohou být i jiné potíže, jako jsou spánková apnoe (potíže s dýcháním ve spánku), nebo abnormální pohyby ve spánku (např. syndrom neklidných nohou, skřípání zubů aj.) Dále se může jednat o potíže způsobené jinými psychickými poruchami, jako jsou poruchy nálady (např. deprese) nebo úzkostné poruchy. Za sníženou kvalitou spánku mohou být i běžné krize (úmrtí v rodině, životní změny nebo zvýšený stres. Z výše uvedených důvodů je třeba z počátku psychoterapie prozkoumat spouštěče a faktory ovlivňující kvalitu spánku.

Psychoterapie nespavosti

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) patří mezi jednu z nejúčinnějších metod psychoterapie nespavosti. Během relativně krátké doby lze dosáhnout pozitivních změn a zkvalitnění spánku.

V řadě případů psychoterapie potíží se spánkem vyžaduje komplexní přístup. Zpočátku je důležité zmapovat celkový život klienta. Jedná se například o podrobné zjištění formy a délky trvání potíží se spánkem. Je možné mluvit o přechodné nespavosti (několik nocí), krátkodobé (do 4 týdnů), nebo chronické (trvající déle než měsíc)? Důležitá data poskytne také osobní a rodinná anamnéza, či popis somatických obtíží.

Někdy postačí jen vhodně pozměnit rušivé faktory a zvyklosti při usínání, které narušují spánkovou hygienu (hluk, spánkové zlozvyky, uspávací manévry apod.). Dále je vhodné zabývat se, především u stresově navozené nespavosti, proč se nám potíže se spánkem objevily právě teď.

Neméně důležitou složkou psychoterapie nespavosti je práce s obavnými katastrofickými myšlenkami, které vedou k rozvoji stresové reakce a tím pádem zhoršují usínání nebo snižují kvalitu spánku. Je třeba se vypořádat s myšlenkami typu: „Co když se to nikdy nezlepší?“, „Jak budu zítra fungovat v práci?“, „Když to takto bude trvat, zblázním se..!“, nebo klasickou větou před spaním je „zase se nevyspím, vůbec si neodpočinu.“

Dalším možnosti léčby nespavosti

Kromě psychoterapie lze využít k léčbě nespavosti psychofarmaka, jako jsou hypnotika, antidepresiva, nebo anxiolytika (léky na úzkost). Bohužel při neodstranění příčiny a dlouhodobém užívání hypnotik a anxiolytik, které přinášejí rychlé a příjemné usínání, může vzniknout závislost!

V případě, že máte dotazy ohledně nespavosti, nebo chcete své potíže řešit psychoterapií (kognitivně-behaviorální terapií), neváhejte se na mě obrátit.

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout