psychologická poradna online

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) závislostí

Existuje mnoho způsobé léčby závislostí. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) patří mezi účinný terapeutický směr, který umožňuje efektivní pomoc. Níže uvedený článek stručně vystihuje, co v terapii závislostí může klient očekávat.

1. Připustit si závislost 

Je naprosto přirozenou součástí léčby, že na začátku terapie je klient zaplaven studem, vinou a výčitkami. Ve chvíli, kdy jsme schopni vnímat negativní důsledky své závislosti, je to dobrým předpokladem k léčbě. Důležité je překonat popření a uvědomit si motivaci. Ideální je vědět, proč chci vlastně začít abstinovat. Psychoterapie závislostí není o hledání viníka či jakémkoliv odsouzení klienta. Lidé, kteří se rozhodli, že chtějí řešit svou závislost si zaslouží obdiv a podporu! 

2. Porozumění kontextu závislosti

Zpočátku s klientem mapujeme a hledáme souvislosti, které souvisejí s užíváním návykových látek nebo jinými závislostmi. Správné porozumění kontextu, hlubší zjištění problémů a diagnostika závažnosti umožňuje efektivní terapeutickou práci. Užívání návykových látek, patologické hráčství nebo nutkavé poruchy jsou často jen pomyslným vrcholem ledovce. Pod zjevnými potížemi se často nacházejí problémy ve vztazích s druhými lidmi, osobní potíže související s nízkým sebevědomím, sebedůvěrou apod.

Jelikož úžívání návykových látek, nebo jiné závislé chování s sebou nese specifický účinek, je třeba pátrat, proč uvedené látky nebo chování klient potřebuje. Může se jednat o překrývání úzkostí, nepříjemných pocitů, černých myšlenek, životní prázdnoty apod. Závislosti často předchází, někdy nevědomá, snaha cítit se jinak - být uvolněný, v dobré náladě a zapomenout na starosti, nebo naopak být stimulovaný a zažívat "barevnější" svět. Bohužel toto náhražkovité jednání jen překrývá problémy, je unikem od reality a vybítá si krutou daň!

3. Léčba není jen o závislosti

Jestliže je pro klienta individuální terapie a ambulantní forma léčby vhodná, systematicky pracujeme na změně. Léčba závislostí vyžaduje komplexní změnu – v myšlení, emočním prožívání, chování, vztahování k druhým lidem apod. Klient se učí nahlížet na spouštěče, prožívání, důsledky a řešit zátěžové situace jinak než návykovou látkou, nebo nutkavým chováním. Významnou součástí KBT léčby závislostí je také edukace o mechanismech závislosti a nácvik technik zvládání silných tužeb (bažení).

4. Doléčování a udržovací terapie

Jestliže se podaří v KBT terapii závislostí dosáhnout cíle, tzn. mít kontrolu nad svou závislostí, velmi doporučovaným postupem je tzv. doléčování závislostí. I přes to, že se klientům daří abstinence, doléčování osvěžuje motivaci a pomáhá udržet nové návyky. Doléčování je důležité, jelikož závislost je zátěží na celý život a abstinence zpočátku může být velmi křehká! Vhodnou formou doléčování mohou být udržovací terapie – individuální, skupinová, pravidelné konzultace u psychologa nebo v adiktologických poradnách. Další možností je využít svépomocných skupin jako jsou například Anonymní alkoholici, KLUS apod.

KBT terapie je proces, který umožňuje změnu. Nebojte si říci o pomoc!

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout