psychologická poradna online

5 věcí které mohu očekávat od KBT

Kognitivně behaviorální terapie - KBT, nabízí několik specifik v psychoterapii, jimiž se odlišuje od ostatních přístupů léčby psychických potíží. 

1. Účinnost KBT

V první řadě je důležité zmínit, že kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický směr, jehož účinnost stojí na vědecky podložených výsledcích. Jedná se o metodu, která vychází z teoretických základů, jenž jsou ověřený praktickými zkušenostmi. KBT je rozšířena do celého světa a již desetiletí se používají techniky, které jsou zjevně účinné v léčbě duševních potíží a nadále se rozvíjejí.

Je nutno ovšem zdůraznit, že i tak propracovaný systém jako je KBT má své limity, jako mají i jiné způsoby léčby. Na druhou stranu, při srovnání účinnosti KBT a jiných metod, si KBT vede velmi dobře. Např. KBT je metodou první volby jako způsob léčby úzkostných poruch. Dokonce je její účinnost srovnatelná, nebo vyšší s farmakoterapií.

2. Struktura 

Kognitivně behaviorální terapie je směr, který je strukturovaný a zaměřený na cíl. Proč je struktura důležitá? Řada psychických potíží působí na první pohled jako nepřehledný chaos dějů, kterým je těžké porozumět. Tím, že se snažíme uchopit a porozumět tomu, co se nám děje, většinou již pracujeme na řešení.

Klienti v kognitivně behaviorální terapii jsou „odborníky“ na své potíže a postupem času a za pomoci terapeuta se stávají odborníky na řešení svých problémů. Struktura představuje i způsob porozumění tomu, jak psychické potíže ovlivňují myšlenky, emoce, tělesné projevy a chování. Strukturovaný přístup také umožňuje rychleji vyhodnotit, co funguje danému klientovi a co ne.

3. Terapeutický vztah

KBT jako jiné terapeutické metody pracují v tzv. terapeutickém vztahu, který utváří prostor pro samotnou léčbu. Je důležitý pro narovnání nezdravých vzorců prožívání a nabízí bezpečný prostor ke změně. Terapeutický vztah a pracovní společenství klienta a terapeuta je základ od kterého se odvíjí další spolupráce.

4. Vedení a plán

KBT patří mezi tzv. direktivní směry v terapii, kdy terapeut je v roli mentora a aktivně se podílí na pomoci klientovi. Terapeut nabízí rámec spolupráce, učí klienta technikám, jak zvládat své potíže a pomáhá mu k dosažení cíle, který si společně stanovili.

Tento způsob práce není samozřejmostí ve všech terapeutických systémech – existují směry, které nechávají na klientovi průběh i směr setkání a terapeut je „jen“ jakýmsi katalyzátorem. Osobně spatřuji výhodu kognitivně-behaviorální terapie právě v tom, že cílí na jasnou změnu a vyřešení problému se kterým klient přichází

5. Techniky

Kognitivně-behaviorální terapeut disponuje osvědčenými technikami, které předává klientovi. Jedná se o nástroje, které si klient odnáší ze setkání a má možnost je používat i mimo samotnou psychoterapii. KBT má nástroje pro práci na zvládání negativních myšlenek, úzkostných stavů, hněvu, práce s dechem, tělesnými příznaky apod. Důležité je, že osvojení technik předchází jejich nácvik v terapii a přizpůsobení situaci a potřebám klienta.

Osobně vnímám kognitivně-behavioriální terapii jako svébytný psychoterapeutický směr, který v dnešní době využívá při práci s klienty to, co funguje. Vzhledem k neustálému vývoji je patrné opouštění méně funkčních a zastaralých způsobů léčby a nahrazení je metodami, které jsou pro klienta příjemnější a nabízejí mu kvalitnější péči. 

 

Hledáte pomoc při řešení svých psychických potíží? Ozvěte se!

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout