psychologická poradna online

Lenka Ráčková

KDO JSEM?

Mgr. et Mgr. Lenka Ráčková
psycholožka & terapeutka 

 

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie (Bc./Mgr.), Univerzita Palackého
 • Sociální pedagogika (Mgr.), Univerzita Hradec Králové
 • Sociální patologie (Bc.), Univerzita Hradec Králové

Terapeutické výcviky a osvědčení

 • Kognitivně-behaviorální terapeut pod supervizí – v akreditovaném výcviku
 • Kompletní krizová intervence
 • Psycholog ve zdravotnictví

Pracovní zkušenosti a praxe

 • Laxus, z.ú – sociální terenní pracovnice – práce s osobami se závislostí na návykových látkách
 • Rodinné integrační centrum z.s, Pardubice – práce s dětmi s poruchami autistického spektra
 • Věznice Světlá nad Sázavou – terapeutická práce s odsouzenými ženami
 • Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Stáže a praxe

 • Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš
 • Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod
 • Středisko výchovné péče a ZDVOP Svitavy
 • Dům na půli cesty Květná zahrada

METODY SE KTERÝMI PRACUJI

KBT (kognitivně-behaviorální terapie) je psychoterapeutickým směrem, vycházejícím z tradičních psychologických škol, s prokázanou účinností. Primárně je KBT zaměřena na léčbu psychických potíží (úzkostí, depresí, fobií aj.). Jedná se o strukturovaný, časově ohraničený, efektivní směr zaměřený na léčbu konkrétních symptomů duševní nepohody. Terapie stojí na vzájemné a úzké spolupráci klienta s terapeutem.

Psychologické poradenství je aplikovanou psychologickou disciplínou, kde psycholog pracuje s klientem na jeho problémech a zakázce. Psycholog je v roli poradce a ve vzájemné spolupráci s klientem se snaží porozumět problémům, volit vhodné cíle, jak se s nimi vypořádat a pomáhá s nalezením vhodné cesty. Psycholog-poradce vychází ze znalosti psychologických poznatků a na základě nich pomáhá klientovi v naplnění jeho požadavků a potřeb.

Krizová intervence je soubor specifických dovedností, které jsou využívány při práci s lidmi, kteří jsou sužováni akutními životními těžkostmi. Smyslem této metody není řešit hluboké a dlouhodobé potíže, ale ošetřit hraniční stavy, které vznikly po silných zážitcích. Cílem je stabilizovat, opečovat a nasměrovat klienta, aby ustál krizi v níž se ocitl. 

PÁR ŘÁDKŮ O MÉ CESTĚ

Narodila jsem se na Slovensku, ale většinu svého studijního a pracovního života jsem strávila v Čechách. Už od prvího ročníku na vysoké škole v Hradci Králové jsem věděla, že chci pracovat s lidmi, pomáhat jim na jejich cestě životem a zároveň tak získavat nové zkušenosti do mého vlastního života. V pruběhu studia jsem se věnovala dětem i dospělým, kteří se potýkali se všemi možnými životními těžkostmi - závislostmi, tělesným i mentálním postižením a psychickými poruchami. Postupně jsem zjišťovala, že potřebuji rozšířit své sociální a pedagogické vzdělání o psychologii.

Studium jednooborové psychologie v Olomouci byla jedna z nejlepších cest, kterou jsem si mohla zvolit. V průběhu pěti let studia jsem svou odbornost profilovala tak, že jsem věděla, že mě zajímá přímá práce s lidmi. Své terapeutické kompetence jsem postupně rozšiřovala. Jsem absolventkou akreditovaného kurzu kompletní krizové intervence, kde jsem získala zkušenosti práce s lidmi v akutních krizových situacích. Dále jsem v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (KBT), který mi umožňuje pracovat terapeuticky pod odbornou supervizí. KBT je pro mě terapeutickým směrem, který je velmi efektivní při léčbě psychických potíží i zvládání životních těžkostí. 

Věnuji se především práci s dospělými ale i dospívajícími, které trápí nejrůznější psychické potíže od úzkostí a panik, přes problémy ve vztazích až po boj se závislostí (alkohol, drogy, gambling).

Lenka Ráčková

 

V případě, že potřebujete pomoci, nebo si nejste jistí, jak řešit své potíže, neváhejte se mi ozvat.

e-mail: lenkarackova1@seznam.cz

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout