psychologická poradna online

ADHD v dospělosti

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), u nás známá také pod pojmem Porucha aktivity a pozornosti je chronické neurovývojové onemocnění, přinášející řadu potíží. ADHD se projevuje hyperaktivitou, nepozorností ale také potížemi v kontrole impulzivity. Tato porucha je spojována především s dětmi, nicméně toto onemocnění často znepříjemňuje život také dospělým. Jak?

ADHD jako neurovývojová porucha

ADHD není o tom, že by byl člověk hloupý, líný, vadný, neschopný, nevychovavný... Jak je uvedeno výše, jedná se o „poruchu“, která je spjatá s neurovývojovými aspekty, jednoduše řečeno – souvisí s vrozeným fungováním mozku. Projevy ADHD negativně ovlivňují prožívání člověka, narušují jeho každodenní činnosti, fungování, režim, dlouhodobé plány, držení se stanovených cílů, ale také mezilidské vztahy. Impulzivita a nerozvážnost bez zvažování možných následků mohou jedinci způsobovat množství problémů, které často ústí v pocity bezmoci a rozzlobenosti. Výzkumy také podporují tvrzení, že ADHD v dospělosti ovlivňuje vztah člověka k návykovým látkám. Respektive, dospělý jedinec s ADHD je víc ohrožen experimentováním s drogami a jinými závislostmi. ADHD zvyšuje riziko užívání drog nezávisle na pohlaví i na věku.

Kognitivně behaviorální terapie ADHD

KBT – kognitivně behaviorální terapie patří mezi psychoterapeutické přístupy s vysokou účinností v léčbě ADHD. Přes velkou variabilitu obrazu ADHD v dětství nebo dospělosti v terapii pracujeme na identifikování problémů, které v životě klientovi překážejí. Psychoterapie, nejen ADHD, je vždy šitá na míru uvedenému klientovi, ale zároveň nabízí určité postupy, jak se naučit se svými potížemi pracovat. Na počátku terapie považuji za důležité pracovat na vyvinění klienta – za jeho projevy není to, že je hloupý, nevychovaný, divný, nenormální apod. Jedná se o podmíněnost ve fungování mozku, kterou si daný člověk nevybral! Dalšími neméně důležitými prvky kognitivně behaviorální terapie (KBT) v léčbě ADHD je porozumění spouštěčům a důsledkům chování klienta, které mu přinášejí značný vhled do uvedené problematiky. Postupem času se klient učí regulovat své emocionální pochody a mít kontrolu nad impulzivními tendencemi. Ve smyslu potíží v koncentraci pozornosti, potížích v plánování a dokončování úkolů vytváříme postupy, které jsou klientovi oporou v běžném životě. Kognitivně behaviorální terapie v léčbě poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD) je více než u jiných poruch zaměřena právě na nácvik praktických dovedností a modifikaci zaběhlých vzorců fungování daného klienta.

Jiné způsoby léčby ADHD

Kromě psychoterapeutické léčby mezi niž patří KBT, existují i jiné formy léčby ADHD. Jedná se o užívání léků, psychofarmak, na bázi optimalizace fungování nervové soustavy – zvýšení hladiny mediátorů v oblastech mozku, které jsou zodpovědné za udržování pozornosti, rozhodování, sebeřízení apod. (Atomoxetin, Strattera), nebo na bázi stimulancií Ritalin (Methylfenidát). Veškeré léky po odborném zvážení předepisuje lékař, nejlépe psychiatr. Není neobvyklé, že klienti užívají souběžně léky a zároveň se v terapii učí jak se svými potížemi pracovat - jedná se o jeden z nejefektivnějších přístupů.

 Kromě farmakologické léčby patří mezi doplňkové způsoby léčby ADHT také využití metody biofeedbacku, kde se člověk učí regulovat svou pozornost a impulzivitu. Dále metody mindfulness pracující se všímavostí a focusingem.

V případě, že máte zájem léčit své psychické potíže nejen léky, psychoterapie je jasnou volbou, jak se s problémy, které vytvářejí nepohodu, naučit pracovat. Kognitivně behaviorální terapie (KBT) umožňuje porozumět vnitřním procesům, edukovat se o svých problémech a společně pracovat na konkrétních cílech, jak zlepšit nebo zmírnit důsledky dysfunkčního chování nebo prožívání.

 

Máte zájem o terapii, nebo dotaz? Neváhejte nám napsat!

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout