psychologická poradna online

Puberta a drogy

Puberta neboli adolescence je bez debat náročné období jak pro rodiče, tak pro dospívajícího. „Puberťák“ potřebuje objevit své vlastní já, jeho tělo i chování prochází změnami a zároveň jsou na něj kladené stále větší požadavky okolí. Také není tajemstvím, že puberta je obdobím experimentování s vlastním tělem a s tím co dokáže, se sexem, a alkoholem nebo s jinými drogami.

Drogy jako způsob jak zapadnout

Experimentování s alkoholem nebo drogami jsou často jen dočasným způsobem, jakým se adolescent pokouší najít své místo v partě kamarádů a ve světě. Dospívající experimentují nejčastěji s partou kamarádů nebo zkušenějšími sourozenci. Na tom, jestli v užívání drog budou pokračovat se odráží množství faktorů od kvality rodinného zázemí, síly vlivu vrstevníků až po schopnost vypořádávat se s problémy lepšími způsoby. Organizmus mladého člověka je však v tomhle období zranitelnější, a proto častým užíváním návykových látek může dojít až k poškození mozku nebo vzniku závislosti.

Drogy jako únik od problémů

Kromě snahy o zapadnutí do skupiny kamarádů však dospívající alkoholem nebo drogami řeší často své vlastní konflikty, problémy ve škole nebo doma, partnerské problémy, otázky o budoucnosti a jiné. Právě tahle snaha o vyřešení problémů o samotě za pomocí drog však téměř vždy způsobí ještě víc potíží a starostí. Kromě problémů ve škole a finančních potíží narůstají také hádky v rodině, které nakonec vedou k tomu, že jen zvyšují úzkostnost a spouští bludný kruh užívání drog a závislostí, z kterého už neví najít cestu ven.

Řešení problémů pomoci KBT

Existuje však i zdravější cesta, jak najít odpovědi na zásadní palčivé otázky a vyřešit problémy, které člověka aktuálně tíží. Klientem může být nejen člověk nadužívající drogy či alkohol, ale také jeho rodiče, partneři.

Jak dospívající, tak i jeho rodinný příslušníci můžou využít psychologického poradenství, krizovou intervenci nebo KBT terapii. Kognitivně behaviorální terapie je účinná a efektivní cesta, která může pomoct s různými potíži, s kterými dospívající soupeří. Může se jednat o potíže ve škole způsobené prokrastinací, o nepříjemné myšlenky, které narušují běžné fungování, o hádky v rodině zapříčiněné rozdílnými názory na věci, ale také v případě, kdy už adolescent bojuje se závislostí, protože jiné pokusy o vyřešení náročné situace selhali.

Všechny nabízené možnosti od krizové intervence až po kognitivně behaviorální terapii pomáhají najít další možnosti, jak řešit potíže, otevřít nové cesty kudy se vydat a zároveň najít lepší a zdravější způsoby, jak se vypořádat s nároky dospívajícího života.

Máte zájem o terapii, nebo dotaz? Neváhejte nám napsat!

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout