psychologická poradna online

Hypnóza a hypnoterapie

Pro využití hypnózy za účelem léčby je přesnější označení hypnoterapie. Kolem hypnózy panují představy a přesvědčení, které s nádechem tajemna a zázračných účinků vyvolávají pestré emoce. Nutno dodat hned na začátek, že hypnóza jako léčebná metoda funguje, ale fenomény, jaké známe z filmů a iluzionistických představení od ní spíše nečekejme.

Pokusím se popsat, jak já sám vnímám hypnózu a jaké mám s ní zkušenosti v léčbě psychických potíží.

Co je to hypnóza

Hypnóza v klinické praxi, dále také jako hypnoterapie je léčebnou metodou, která pracuje se změněným stavem vědomí, zvýšenou sugestibilitou a vztahem mezi hypnotizovaným a hypnoterapeutem. Velmi zjednodušeně si hypnotický proces můžeme představit jako způsob, jak obejít vědomou složkou a působit na mimovědomé oblasti lidské psychiky.

Využití hypnózy

Při hypnóze se využívá sugescí ovlivňující motorické a senzorické potíže mající svůj základ v psychice. Může se jednat o navození úlevy, hybnosti, zvýšení nebo ztrátu citlivosti, ovlivnění bolesti, změny tělesných prožitků apod.

Dalším možným využitím je navození sugescí ovlivňujících psychické funkce – mírnění úzkosti, expozice strachům, posílení sebevědomí, podpora odvykání od návykových látek, navození spánku, uvolnění emocí (abreakce).

Při hypnóze se kombinují slovní sugesce s navozenými vizuálními představami, které podporují hypnotický proces. Může se jednat o představy bezpečného místa, navození příjemných představ, nebo přepsání negativních zážitků v imaginaci.

Místo hypnózy v psychoterapii

Nepovažuji používání hypnózy jako jediné a samostatné terapeutické techniky za rozumné. Hypnoterapie by měla být doplňkem psychoterapeutické péče, což znamená že je například vhodná pro klienty, kteří řeší své potíže v psychoterapii (např. kognitivně-behaviorální terapie) a pro posílení účinnosti léčebné změny je jako doplněk používána hypnóza. Použití hypnózy v psychoterapii by mělo stát na bezpečném terapeutickém vztahu a důvěře, že se s klientem nebude dít nic, co nebylo předem kontraktováno.

Použití hypnózy by mělo být motivováno rozumným zvážením přínosu pro klienta. Existují potíže, které jsou velmi dobře ovlivnitelné v hypnotickém stavu, a naopak jsou psychické stavy, kdy je na místě použití více vědomých technik.

Máte zájem o terapii, nebo dotaz? Neváhejte nám napsat!

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout