psychologická poradna online

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ

Ve společnosti sebepoškozování zaznamenalo rapidní nárůst nejen mezi dospívajícími. Jedná se o rozšířený fenomén. V tomto článku se chci zaměřit především na funkci sebepoškozování v životě člověka.

Co je to sebepoškozování

Sebepoškozování zahrnuje různé způsoby, kdy si sami sobě způsobujeme bolest z různé motivace a bez záměru se zabít. Může se jednat o provedení, která jsou velmi viditelná, např. pořezání se v obličeji, až po zcela nenápadné drásání si kůže se na skrytých částech těla.  Ostatními způsoby je pálení se, škrábání se, trhání si vlasů, píchání se ostrými předměty apod.

Funkce sebepoškozování

sebepočkozováníV žádném případě bychom neměli zlehčovat jakoukoli formu sebepoškozování. Ale také ne vždy je sebepoškozování příznakem duševní poruchy.

Proč se sebepoškozujeme? Je třeba si uvědomit, že sebepoškozování má v životě člověka, který to provádí, význam a funkci, které nemusí být vždy uvědomovány.

Sebepoškozování jako způsob emoční regulace

Ve všech formách vnímám sebepoškozování jako způsob emoční regulace, kdy člověk ulevuje sám sobě od emocí s nimiž si neví rady. Např. pořezání se žiletkou, nebo plíškem z kružítka může být reakcí na pocity silného smutku, hněvu, viny, nezájmu okolí aj. Sebepoškozování většinou zrcadlí, nebo překrývá hlubší problémy v životě člověka. Sebepoškození se je nezdravá (maladaptivní, dysfunkční) snaha o zmírnění prožívaných problémů.

Sebepoškození jako úleva

Řada sebepoškozujících se lidí popisuje, že si ublíží fyzicky, aby zmírnili psychické utrpení. Kromě psychologického efektu a překrytí jednoho prožitku druhým, dochází v našem mozku k uvolnění endogenních opiátů. To znamená, při fyzickém zranění se (vědomé nebo nezáměrné) naše tělo spouští kaskádu procesů, které krátkodobě vedou ke zmírnění bolesti, psychické úlevě i navození přechodných libých pocitů. V tomto případě převládají u lidí, kteří se sebepoškozují, krátkodobé zisky před dlouhodobými ztrátami.

Sebepoškození jako potrestání se

Tato forma se vyskytuje u lidí, kteří jsou na sebe příliš přísní a zažívají různé pocity viny, nebo se domnívají, že si za svou psychickou nepohodu mohou sami. Může se jednat o způsob odčinění si nějakých skutků, nebo jen zkratkovitou reakci na prožitky viny. Opět se jedná o nezdravý a dysfunkční způsob emoční regulace, tzn. to jak se udržujeme v optimální úrovni emoční aktivace.

Sebepoškozování jako volání pozornost/pomoc

Lidé, kteří zakoušejí pocity vyloučení ze vztahů, nezájem okolí nebo se jim nedostává dostatečné odpovědi na volání o pomoc, používají tento způsob, aby na sebe upozornili. Tato funkce nebývá plně uvědomována a jedná se o nereflektované chování, které paradoxně vede k ziskům. I negativní pozornost je pozornost. Jedná se o dětský způsob vypořádávání se se zátěží, kdy skrze tělo komunikujeme tělesnou nepohodu. Okolí lidí, kteří se sebepoškozují, na sebepoškození mohou reagovat zvýšenou péčí, což je to o co jde. Je smutné, že v některých rodinách musí dojít k takto výraznému činu, aby okolí začalo věnovat dítěti/dospívajícímu/partnerovi pozornost.

Psychoterapie sebepoškozování

V terapii jde především o nahrazení dysfunkčního (nezdravého, destruktivního) způsobu uvolnění napětí jinými, zdravějšími způsoby. A následně je usilováno o vyřešení příčiny, zmírnění emoční bolesti. Podrobnému popisu psychoterapii sebepoškozování bude věnován samostatný článek.

Máte zájem o terapii, nebo dotaz? Neváhejte nám napsat!

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout