psychologická poradna online

 

KBT

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je efektivní terapeutický směr, který nabízí široké využití při léčbě psychických potíží. KBT má prokázanou účinnost v terapii úzkostí, deprese, fobií, zvládání stresu a mnoha jiných potíží.

Psychoterapie bývá definována jako léčba psychologickými prostředky. Co to ovšem znamená? V současné době existuje velké množství ucelených psychoterapeutických přístupů, které jsou více či méně účinné při léčbě psychických potíží.

Účinnost terapie

Naše terapeutická práce vychází z kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Proč jsme se rozhodli vydal touto cestou? Jelikož účinnost této terapie byla prokázána více než 500 výzkumy.

Díky výzkumům se kognitivně-behaviorální terapie zařadila mezi léčebnou metodu, která dokáže klientům pomoci od příznaků nemoci a zároveň je nápomocná k udržení jejich dobrého stavu.

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT), je účinným prostředkem při léčbě širokého spektra potíží a nemocí, které jsou ovlivněny psychickou složkou.

 

Využití terapie

Psychiatrické problémy (obsedantně-kompulzivní porucha, panické ataky, fobie aj.)

Vysoká úspěšnost terapie byla kromě jiných psychiatrických nemocí prokázána při léčbě deprese a úzkostných poruch!

Vztahové a osobní problémy, zlozvyky, závislosti, stres, nervozita aj.

Psychosomatické potíže ovlivněny psychikou (bušení srdce, problémy se žaludkem, bolesti hlavy, nespavost, obezita)

Terapeutický vztah

V KBT podobně jaké v ostatních psychoterapeutických směrech je velmi důležité utvoření tzv. terapeutického vztahu. Proto je důležité, aby si klient a terapeut vzájemně rozuměli a vytvořili tzv. terapeutickou alianci, která skrze jejich profesionální vztah povede k nápravě klientových potíží.

Jelikož nejsem zdravotnické zařízení, u nás se klient stává přijímaným partnerem, a ne pacientem s nálepkou diagnózy.

 

Charakteristika kognitivně-behaviorální terapie (KBT):

Zaměření na cíl a řešení potíží

Naše terapeutická práce je cílená. S klientem řešíme to, s čím přichází a co by chtěl změnit. Při každém sezení cíl může být pozměněn dle aktuálního přání klienta

Např. Při řešení strachu z létání letadlem, neřešíme klientův smysl života, ale jeho aktuální problém.

Časová ohraničenost a strukturovanost

Ve srovnání s některými jinými terapeutickými přístupy KBT je charakteristické svou rychlou a účinností. Při setkáních se zhodnocují klientovy obtíže, systematicky a postupně jsou řešeny a vyhodnocuje se míra zlepšení.

Zaměření na přítomnost

Primárně je terapie zaměřena na aktuální potíže a pracuje s nedávnými situacemi a prožitky klienta. Minulosti věnujeme pozornost jen v situacích, kdy má přímý vliv na přítomnost.

Např. Řešíme aktuální potíže a omezení, vycházející z depresivní poruchy, a ne rané dětství.

Přiměřená spolupráce klienta a edukace

Jedním z principů terapie je přiměřená spolupráce klienta. Klient se naučí pomoci terapeuta dosáhnout vlastní změny (skrze práci s myšlenkami, tělem, emocemi …). Klient si osvojuje účinné postupy, kterému mu kromě uzdravení pomohou k udržení jeho zlepšeného stavu. V KBT není klient pasivním přijímačem zázračné metody, ale je aktivním tvůrcem změny. 

 

V jakých oblastech Vám kognitivně-behaviorální terapie může pomoci?

Úzkostné stavy a generalizované úzkosti

Specifické fobie (např. strach z pavouků, létání v letadle, psů, hadů, bacilů, injekcí)

Panická porucha – ataky

Sociální fobie (úzkost při navazování kontaktů)

Depresivní stavy

Agorafobie (strach z otevřených prostor)

OCD – Obsedantně kompulzivní porucha

Zvládání zlosti a stresu

Široké spektrum zlozvyků

Sexuální dysfunkce a deviace

Psychosomatické potíže

Poruchy příjmu potravy

A jiné…

 

V případě zájmu o individuální terapii, nás neváhejte kontaktovat

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout