psychologická poradna online

Existuje několik způsobů léčby závislostí. Psychoterapie v léčbě závislostí umožňuje komplexní změnu myšlení a chování, což je základ pro získání kontroly nad svým životem. Individuální kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nabízí efektivní způsob práce se sebou a konkrétní techniky prevence rozvoje závislostí, léčby i doléčování. 

Boj se závislostí je běh na dlouhou trať a není možné ho vyhrát. Se závislostí se lze naučit žít, lze úspěšně abstinovat, ale nelze vyhrát či se dokonce „vyléčit“.

Dělení závislostí

Závislost může vzniknout téměř na čemkoli. Za nejsrozumitelnější rozdělení závislostí považuji dělení na látkové a nelátkové závislosti.

Látkové závislosti

Mezi látkové závislosti patří závislost na alkoholu, která je v Česku nejrozšířenější (když nepočítáme závislost na nikotinu). Dále také závislost na jiných látkách: kanabinoidech – marihuana, hašiš; halucinogenech – lysohlávky, LSD; opiátech – opium, heroin, metadon aj.; stimulanciích – pervitin, kokain; těkavých látkách – toluen; lécích - benzodiazepiny, léky na spaní, tabák...

Nelátkové závislosti

Mezi nelátkové závislosti patří, nejrozšířenější, patologické hráčství – gambling. To zahrnuje závislost na hracích automatech, kurzovém sázení, hazardních hrách apod. S rozvojem technologií přišly i další možné závislosti, jako jsou závislost na sociálních sítích, hraní PC her, pornografii apod. Závislost, v nepravém slova smyslu, či snad „posedlost“, se může rozvinout i na aktivitách, které zpočátku považujeme za zdravé. Může se jednat o škodlivé cvičení – bigorexii, posedlost zdravým životním stylem – orthorexii, či práci – vorkoholizmus.

Jaké jsou možnosti léčby závislostí

Nejmírnějším způsobem léčby závislostí, který je nejméně omezující pro klienta je ambulantní forma. Ta spočívá v tom, že klient dochází za odborníkem (psycholog, psychiatr, adiktolog) a společně usilují o získání kontroly nad závislostí. Ambulantní léčba zahrnující psychoterapii, motivační pohovory nebo v některých případech i pomoc psychofarmak, není určená pro každého...

Kdy není ambulantní léčba vhodná?

Bohužel, ambulantní léčba závislostí zahrnující psychoterapii, je možná jen za předpokladu, kdy klient má alespoň základní kontrolu nad sebou. Ideální je začít s KBT terapií a léčbou obecně, co nejdříve. Vhodnou příležitostí je začít už když klient vnímá problém, tzn. kdy se jedná o škodlivé užívání, ale ještě to není plně rozvinutá závislost. V případě, když je klient již v plném vleku závislosti, je velmi malá šance, že pouze ambulantní léčba bude úspěšná.

 

Ostatní možnosti léčby závislostí

Ve chvíli, kdy je klient plně závislý a není schopen ambulantní léčby, následujícími možnostmi je pobyt na detoxifikačním oddělení, nebo střednědobá pobytová léčba. Jestliže klient je již ve vleku závislostí, je třeba zpočátku zvládnout odvykací stav, který může být komplikovaný (epileptickým záchvatem, křečemi, deliriem apod.) V tomto případě je pomoc lékaře zcela na místě a psychoterapie se prozatím odkládá na druhou kolej. Z uvedených důvodů chci podpořit každého, kdo vnímá, že má potíže s látkovou či jinou závislostí, ať své potíže řeší dříve nežli později.

Každý, kdo se rozhodne řešit svou závislost, by si měl uvědomit, že léčba je cestou ke znovunalezení vlastní svobody.

Ostatní články: BAŽENÍ po návykové látce - jak ho zvládnout?

 

 

Máte dotazy, nebo hledáte pomoc? Neváhejte se ozvat.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout