psychologická poradna online

OBSEDANTNĚ-KOMPULZIVNÍ PORUCHA

Obsedantně-kompulzivní porucha, nebo také OCD (z angl. obssesive-compulsive disorder) je duševním onemocněním, který trpí v ČR asi 200.000 lidí. To není málo! Ve své praxi se setkávám s různými podobami obsedantně-kompulzivní poruchy. Ačkoli život s OCD je velmi nepříjemný, správná diagnostika a terapeutická práce přináší značnou úlevu.

Typy obsedantně kompulzivní poruchy

Pro porozumění její podstatě je nutné rozlišit jaké typy OCD známe – z nejobecnějšího pohledu se jedná o 3 subtypy. 1.) Převážně vtíravé myšlenky (obsese) nebo ruminace, 2.) převážně nutkavé činy (kompulze či rituály) a 3.) smíšený typ v němž se vyskytují jak vtíravé myšlenky, tak kompulzivní jednání.

Obsese = vtíravé myšlenky

Z pohledu obsesí se obvykle jedná o myšlenky spjaté s něčím negativním, co se týká nás samotných, druhých, našeho vlivu na druhé osoby, či okolního světa a budoucnosti.

Obsese ve vztahu k sobě

Mezi klasické obsese patří strach z nákazy, špíny, přehnaná odpovědnost za své jednání, obavy z újmy, sexuální či náboženské obsese. Mohou se nám také vkrádat do hlavy sebezpochybňující myšlenky o sobě, týkají se svých schopností, vzhledu, zdraví, sexuální preference, orientace, identity apod.

Obsese ve vztahu k druhým lidem

Ve vztahu k druhým se může jednat o obavy z toho, že blízcí onemocní, zemřou, že je můžeme nějak poškodit (způsobit neštěstí), že nás opustí apod. Za tímto typem obsesí často stojí magické představy o přivolávání dobrého či špatného svými myšlenkami.

Obsese ve vztahu ke světu

Ve vztahu ke světu se může jednat o myšlenky, že se má stát nějaká katastrofa, nebo něco čím mohu já způsobit nějakou újmu. Může se jednat o nedbalý vznik požáru, vytopení, až po propuknutí války či konce světa. Ačkoli obsedantní myšlenky mohou mít až bizarní charakter, lidé s OCD nemají převážně narušený kontakt s realitou. I přesto, že racionálně ví, že jejich myšlenky jsou jenom myšlenky, mají problém zvládat úzkost, kterou vyvolávají.   

Kompulze = nutkavé rituály

Primární funkcí kompulzivního chování je zmírnit úzkost, kterou obvykle přinášejí uvedené myšlenky. Klasickým kompulzivním chováním může být umývání, kontrolování, ujišťování se, modlitba, vyhledávání informací… Může se také jednat o specifické rituály, které si vytvoříme, ačkoli na první pohled nemusejí dávat smysl. Jedná se například  o odříkávání série slov, přeskládání věcí určitým způsobem, jít se osprchovat, umýt vanu, přečtení kapitoly z vybrané knihy apod. Co je to úzkost a její zvládání?

Co je a co není OCD

Důležitým kritériem OCD je, že lidem obsedantní myšlenky nebo kompulzivní chování vadí, omezují je v životě a přál by si je nemít. I přesto, že obsese nebo kompulze mohou mít bizarní podobu, příznaky nejsou důsledkem probíhající psychózy nebo jiného onemocnění. Příznaky obsedantně-kompulzivní poruchy se mohou vyskytovat i u jiných poruch, např. autismu, anankastické poruchy osobnosti apod. Dále mohou být reaktivním způsobem, jak se vypořádat se životní zátěží – nevědomým motivem může být snaha opět získat kontrolu, alespoň v nějaké oblasti. Z uvedených důvodů je třeba na počátku terapie provést podrobnou analýzu potíží.

Terapie obsedantně-kompulzivní poruchy

V léčbě OCD je metodou první volby psychoterapie, nebo léčba antidepresivy. Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) patří mezi osvědčené způsoby, jak pomocí psychologických metod zvládat nepříjemné obsese nebo kompulze. Více o  KBT terapii v článku.

Nebojte se říct si o pomoc! Existují postupy, jak zmírnit těžkosti, které obsedantně kompulzivní porucha přináší. Nemusíte na to být sami!

Chcete se na něco zeptat, nebo máte zájem o terapii? Napište mi! 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout