psychologická poradna online

 

PRO FIRMY

koučování, rozvoj a psychologie

 

Efektivita práce vs. náklady

Lidská práce je čím dál dražší a nevypadá, že by měla zlevňovat. Co z toho plyne pro zaměstnavatele? Růst nákladů na mzdy. V případě, že pracovníci nejsou vhodně vybráni, řízeni, motivování apod., firmu to stojí kromě mezd také úsilí, čas a ušlé příležitosti…

 

Jak to funguje

Má práce se zaměstnanci různých firem je založena na principu win-win, čímž usiluji o spokojenost zástupce firmy (zadavatele mých služeb) a zároveň zaměstnanců. Spokojený zaměstnanec je v práci motivovaný, výkonnější a lépe vychází se svým okolím.

Zaměstnavateli spokojený zaměstnanec přináší vyšší zisky, klid na pracovišti a omezení plýtvání zdroji. Při vhodném využívání lidského potenciálu firmy dosáhnou vyšší efektivity a kvality práce.

Pro klienty z podnikatelského sektoru realizuji 3 úrovně služeb, které ve výsledku vedou k optimalizaci lidských zdrojů a firmě přinášejí vyšší výkonnost, spokojenost zaměstnanců a především zaměstnavatele:

 

Výběr pracovníků

Vyřešte problémy dříve, než nastanou…

I v době nedostatku vhodných pracovníků platí, že špatně vybraný zaměstnanec je pro firmu jako pytel plný problémů.

Odborný výběr založen na komplexním zhodnocení kandidáta a vhodném postupu výběru umožní vybrat člověka, který je nejvhodnějším pracovníkem pro vybíranou pozici.

Při výběru kladu důraz na ošetření zkreslujících faktorů při hodnocení uchazeče, které mohou negativně ovlivnit úsudek hodnotitelů.

Často se stává, že i zkušení hodnotitelé se nechají unést nevědomými sympatiemi nebo předsudky, což ve výsledku vede k výběru dle principu „nalezení parťáka se kterým si budu rozumět“, místo toho, aby byl vybírán uchazeč dle požadovaných kompetencí.

 

Cílem není vybrat nejlepšího pracovníka

Nejvhodnější kandidát z výběrového řízení nemusí být tím nejlepším… Na základě požadavku dokážu vypracovat firmě kritéria ideálního výběru šitá na míru jejím požadavkům, zrealizuji výběr uchazečů, a postarám se o vyhodnocení celého výběrového procesu dle stanovených kritérií.

 

Zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců

Když se nechce, je to horší, než když se nemůže…

Leckdo mluví o motivaci na pracovišti, ale málokdo ví, jak ji ovlivnit. Jestliže se pracovník dostane do osobních potíží, které se začnou projevovat v práci, firma začíná mít problém. V opačném případě, pracovní nepohoda ovlivňuje osobní spokojenost, čímž vzniká bludný kruh – výsledkem je problém, který pocítí zaměstnavatel, kolegové, i sám pracovník.

 

Jak z toho ven

Výše mzdy, stravenky, ovoce na pracovišti, nadstandartní dovolená nejsou tím, co by ve výsledku řešilo konflikt na úrovni osobního prožívání zaměstnance. Jestliže se člověk dostane do potíží, vnitřního konfliktu, dlouhodobého přetížení, je na místě pracovat s jeho vnitřní složkou.

Ideálním nástrojem je koučink, který umožňuje, aby si zaměstnanec nalezl vlastní řešení situace, které bude v souladu se zadáním zaměstnavatele. Výhodou koučovací metody je, že podněty vycházejí ze zaměstnance, čímž nedochází k odporu vůči nařízením nadřízeného.

Mé služby spočívají ve dvou krocích: v konzultaci se zadavatelem (nadřízeným pracovníka nebo zaměstnavatelem) a následně se samotným zaměstnancem. Se zadavatelem koučování se nejprve domluvím na jeho představě, kam by koučování mělo vést a co by firmě mělo přinést. Následně probíhá koučování se zaměstnancem, se kterým je pracováno dle principů jeho osobní svobody a možnosti volby. Výsledkem je nalezení řešení a kontrakt o změně, která bude v souladu s potřebami zaměstnance a očekáváním zaměstnavatele.

 

Externí poradenství a rozvoj manažerů

Vím, tedy jsem…

S proměnlivou situací v podnikatelském prostředí a prací s lidmi, leckdy potřebují podporu i nadřízení pracovníci. Mé služby jsou zaměřeny na pomoc s řešením konkrétních potíží, se kterými se vedoucí pracovníci potýkají – jak na osobní rovině, tak na úrovni věcného poradenství.

Konzultace s externistou umožní manažerovi náhled z jiné strany, čímž se mu ukážou jiné možnosti, které doposud neviděl. Výsledkem je erudovanější vhled, stanovení nejvhodnější cesty k řešení.

Rozvoj manažerů a manažerských dovedností se zaměřením na práci s lidmi umožňuje dosažení vyšší efektivity řízení a zároveň spokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatele. Rozvoj manažerských dovedností šetří firmě peníze – prevence je vždy levnější, než řešení samotného problému.

 

Máte těžkosti ve firmě, nebo se chcete dále rozvíjet?  Kontaktujte nás a vytvoříme řešení šité na míru. 

 

S čím Vám umíme pomoci ?

Zvýšení motivace pracovníků

Řešení individuálních personálních problémů

Využití skrytého potenciálu zaměstnanců

Personální diagnostika

Dosažení vyšší efektivity práce

Rozvoj manažerských dovedností

Předcházení konfliktům na pracovišti

Výběr pracovníků

Analýza personální politiky podniku

Externí poradenství v oblasti lidských zdrojů

Poradenství pro efektivní řízení

A jiné…

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout