psychologická poradna online

 

ETICKÉ ZÁSADY

 

Klient si vybírá terapeuta a každý klient by měl vědět, o jaké principy se spolupráce s terapeutem opírá.

Z toho důvodu považujeme za důležité deklarovat všem našim klientům a případným zájemcům o psychologické a terapeutické služby, o jaké etické principy se naše praxe opírá:

 

Soukromí a důvěrnost informací

Veškeré osobní informace získané od klienta jsou považovány za důvěrné. To platí po celou dobu terapeutického vztahu i po skončení terapie. Za účelem udržení vysokého standardu terapie může být v rámci supervize (konzultace s kolegy a odborníky) průběh terapie konzultován – samozřejmě za zajištěné anonymity dat.

Výjimkou v zachování mlčenlivosti je zákonem daná ohlašovací povinnost u trestných činů.

 

Informovaný souhlas a sebeurčení

Klient má právo se svobodně před započetím spolupráce (terapie, koučování nebo jiné služby), ale i v jejím průběhu, dozvědět informace o tom, v čem spolupráce spočívá a jaké budou použity postupy. Rámec terapie je nastaven až po oboustranném odsouhlasení. V případě, že klient nesouhlasí s uvedenými postupy, má možnost spolupráci kdykoliv ukončit.

 

Kompetence a zodpovědnost

Terapeut poskytuje jen ty služby a techniky, které vycházejí z jeho vzdělání, výcviku a zkušeností. Zároveň se zavazuje k neustálému profesnímu rozvoji. Veškeré činnosti jsou realizovány v nejlepším zájmu klientů. Hlavním etickým principem péče je nepoškodit klienta a minimalizovat možnost ublížení. Terapeut je odpovědný za kvalitu vykonávaných služeb a dodržení profesionálních standardů.

 

Lidskost a profesní vztah

Tento princip vystihuje respekt, úctu k člověku a jeho právům. Každý klient je přijímán takový, jaký je a je brán ohled na jeho autonomii i volný projev emocí – včetně negativních, což může být součástí terapeutického procesu. Terapeutický vztah je jasně ohraničen tématem, místem a smluveným časem.

Ačkoliv terapeutický vztah je postaven na důvěře, přijetí, práci v zájmu klienta, nejedná se o vztah kamarádský ani partnerský. Tento rámec je zachován i po ukončení terapeutického procesu. 

Lenka & Radek Ráčkovi

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout