psychologická poradna online

 

PODMÍNKY NAŠÍ SPOLUPRÁCE

Plánování termínu setkání

První kontakt probíhá e-mailem, telefonicky, nebo přes kontaktní formulář na webu, kdy klient kontaktuje terapeuta se zájmem o psychologické služby. S klientem se domluvíme na setkání a předběžném tématu, se kterým přichází. 

Následně je stanoveno datum a čas, které vyhovuje oběma stranám (vždy se snažím přizpůsobit možnostem klienta a navrhnout co nejbližší termín). Po vzájemném odsouhlasení naplánovaného termínu terapie je klient požádán o zaslání platby.

Platba

Platba za jedno individuální setkání je 1000 Kč (v trvání 50-60 minut). Platba probíhá převodem na účet terapeuta uvedený v kontaktech, vždy před plánovanou proběhlou konzultací. Uvedená platba zahrnuje nejen samotné terapeutické setkání, ale také vedlejší komunikaci a práci terapeuta -  příprava materiálů pro terapii, vyhodnocování domácích cvičení, odpovídání na dotazy mimo terapii apod. Odesláním platby klient souhlasí s obchodními podmínkami.

U individuálních zakázek (diagnostika, školení, skupinové setkání, firemní zakázky – výběr zaměstnanců, koučink, personální diagnostika aj.) je individuální cena stanovena předem.

Místo setkání

On-line terapie probíhají přes Skype (video+zvuk). Jestliže klient nemá Skype, je možné spolu navázat spojení i přes jinou komunikační platformu. Osobní setkání jsou realizovány v terapeutické ambulanci v Havlíčkově Brodě.

Na začátku prvního setkání jsou (zpravidla ústně) sjednány podmínky spolupráce a předběžný kontrakt klienta.

V případě, že se na konci prvního setkání domluvíme na pokračování spolupráce, je stanoven další termín setkání.

Storno termínu

V případě, že z důvodů na straně klienta je setkání zrušeno min. 1 den předem, klient neplatí žádný storno poplatek. V tomto případě je možné bezplatné přesunutí termínu. Podmínkou je včasné informování o zrušení plánovaného setkání.

V případě, že klient zruší plánované setkání méně než 24 hodin předem, je mu naúčtován storno poplatek ve výši 100 % ceny sezení. Tzn. platba propadá bez nároku na vrácení peněz. V případě, že se klient neomluví a na setkání nedorazí, hradí následně plnou částku, jako kdyby setkání proběhlo.

V případě, že klient dorazí na setkání ve stavu, který se neslučuje s terapeutickou prací (opilost, intoxikace návykovými látkami, agresivita vůči terapeutovi), má terapeut právo ukončit setkání dříve bez nároku na vrácení platby.

Reklamace a řešení stížností

V případě jakékoli nespokojenosti s poskytovanými službami jsme otevřeni konstruktivnímu řešení a případné nápravě. V jakékoli fázi terapeutických setkání má klient právo vyjádřit svůj názor na posyktované služby, spokojenost s nimi i zhodnotit přístup terapeuta. Získání zpětné vazby je běžnou součástí terapie a v případě nespokojenosti je žádoucí ji konzultovat s terapeutem. 

Způsob naší práce

Interní zásady práce s klientem (zachování soukromí, informovaný souhlas, specifika profesního vztahu a jiné.) jsou podrobně popsány v Etických zásadách

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás ...

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat,
společně najdeme možné řešení.

 

 

 

⇒ zanechat vzkaz

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout