psychologická poradna online

 

KDO JSEM?

PhDr. Ing. Radek Ráček, MSc.
psycholog & terapeut

Vzdělání

 • Psycholog: jednooborová psychologie (Bc./Mgr./PhDr.), Univerzita Palackého
 • Postgraduální předatestační příprava z klinické psychologie
 • Absolvent magisterského studia (Ing.) v programu Ekonomika a management, specializace lidské zdroje
 • Absolvent v oboru Management se zaměřením na psychologie, specializace Psychologie pro manažery

Terapeutické výcviky a osvědčení

 • Kognitivně-behaviorální terapeut pod supervizí – v akreditovaném výcviku
 • Certifikovaný kouč pro práci s jednotlivcem
 • Kompletní krizová intervence
 • Psycholog ve zdravotnictví

Vzdělání v psychodiagnostice

 • Kurz Rorschachovy metody – 2021 do současnosti
 • Kurz Wechslerovy škály – 2021 do současnosti
 • Test kresby stromu
 • Diagnostika dětské kresby

Praxe

 • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod – psycholog ve zdravotnictví (psychoterapeutické oddělení; oddělení střednědobé léčby závislostí, detoxifikační oddělení)

Specializační kurzy

 • Psychosociální intervence v péči o lidi žijící s demencí
 • Specializační kurzy v oboru klinická psychologie – téma: Hydrocefalus
 • Specializační kurzy v oboru klinická psychologie – téma: Klinicko-psychologické vyšetření pro znalecké posudky

Stáže

 • Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš
 • Psychiatrická nemocnice Brno – Černovice
 • Psychiatrická nemocnice Jihlava

 

 

 

 

METODY SE KTERÝMI PRACUJI

KBT (kognitivně-behaviorální terapie) je psychoterapeutickým směrem, vycházejícím z tradičních psychologických škol, s prokázanou účinností v léčbě duševních potíží. Primárně je KBT zaměřeno na léčbu psychických nemocí (úzkostí, depresí, fobií aj.). Jedná se o strukturovaný, časově ohraničený, efektivní směr zaměřený na léčbu konkrétních symptomů duševní nepohody. Terapie je zaměřena na vzájemné a úzké spolupráci klienta s terapeutem.

Indikace této terapie je pro každého, kdo má pocit, že potřebuje terapeutickou pomoc ke zvládnutí svých psychických těžkostí. Cílem je, aby se klient zbavil svých obtíží, případně aby se je naučil zvládat – aby se cítil dobře.

 

Psychologické poradenství je aplikovanou psychologickou disciplínou, kde psycholog pracuje s klientem na jeho problémech a zakázce. Psycholog je v roli poradce a ve vzájemné spolupráci s klientem se snaží porozumět problémům, volit vhodné cíle, jak se s nimi vypořádat a pomáhá s nalezením vhodné cesty. Psycholog-poradce vychází ze znalosti psychologických poznatků a na základě nich pomáhá klientovi v naplnění jeho požadavků a potřeb.

S čím klienti přicházejí?

Jedná se o osobní nejasnosti, problémy ve vztazích k ostatním i k sobě, řešení životních událostí (nemoc, úmrtí, plánování rodičovství, volba povolání apod.), ale také potřeby ujištění a konzultace.  

 

Koučování je oproti KBT terapii určeno lidem, kteří potřebují pomoc a nalézt vhodné řešení ve zvládání životních těžkostí – pracovních, vztahových, studijních, osobních krizí apod. Další možností, kde využít koučování, je oblast osobního rozvoje, výkonu a zvýšení motivace.

Koučování je metodou postavenou na vhodném kladení otázek. Umožňuje najít nejlepší řešení pro klienta, které vychází přímo z něj.

 

PÁR ŘÁDKŮ O MÉ CESTĚ

Má osobní i profesní dráha vedla různými cestami, které se všechny nakonec sešly v jednom bodě.

Když se zpětně ohlédnu, vidím, že práce s lidmi a pomoc při řešení jejich potíží se vlekly mým životem jako dlouhá červená niť, dávno před tím, než jsem se rozhodl začít provozovat odborné psychologicko-terapeutické služby.

Moje cesta vedla prvotně přes zájem o přesah člověka mimo běžné poznání – věci mezi nebem a zemí. Jsem velmi rád, že jsem si touto cestou prošel, jelikož jsem získal vhled do různých duchovních technik a systémů. Díky tomu jsem schopen lépe porozumět klientům s jiným pohledem na svět. Zároveň vnímám člověka celostně v jeho bio-psycho-sociálně-spirituální šíři.

Má další cesta vedla přes práci s lidmi a jejich rozvoj v byznysovém prostředí – management a ekonomiku… Mimo jiné jsem měl možnost absolvovat akreditovaný koučovací výcvik pod vedením výborných učitelů. (více viz koučování)

Díky vzdělání se specializací psychologie pro manažery a praxi ve vedení úspěšné firmy jsem začal poznávat, že psychologie je oblastí, která proniká do všech oborů a oblastí, kde jsou lidé. To byl jen krůček k rozhodnutí hlouběji se do toho ponořit…

Tak jsem začal studovat psychologii a zjišťovat, že mé předchozí cesty se spojují ve smysluplnou mozaiku. Jelikož mi vždy byla bližší praxe než teorie, vstoupil jsem do dlouhodobého výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (více viz individuální terapie), která je zaměřena na velmi efektivní terapii psychických obtíží.

Současným mým cílem je využít mozaiky znalostí a zkušeností – kvalitního psychologického vzdělání; selského rozumu z podnikatelské praxe a inspirace z vhledu do spirituální oblasti.

V roce 2020 jsem se rozhodl vstoupit do klinické oblasti, kde kromě své soukromé psychologické praxe pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Zároveň jsem zařazen do postgraduálního vzdělávání v rámci předatestační přípravy z klinické psychologie. Specializuji se především na práci s dospělými, kde se zaměřuji na terapii širokého spektra úzkostných poruch (paniky, sociální a generalizované úzkosti aj.), potíže v emoční regulaci (prožívání silných negativních emocí – hněvu, strachu, smutku apod.) a práci se závislostí a jejími příčinami.

 

 

 

Kontaktujte mě

PhDr. Ing. Radek Ráček, MSc.

 

Kontaktujte mě

 

 

 

 

Veškerá terapeutická setkání a poradenství probíhají on-line (video + zvuk) přes Skype. 

 – před konzultací je nutno si sjednat předem schůzku

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat, společně se domluvíme na možném řešení.

 

 

 

 

domluvit si konzultaci

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout