psychologická poradna online

 

ETICKÉ ZÁSADY

 

Klient si vybírá terapeuta a každý klient by měl vědět, o jaké principy se spolupráce s terapeutem opírá.

Z toho důvodu považuji za důležité deklarovat všem mým klientům a případným zájemcům o terapeutické nebo koučovací služby, o jaké etické principy se má praxe opírá:

 

Soukromí a důvěrnost informací

Veškeré osobní informace získané od klienta jsou považovány za důvěrné. To platí po celou dobu terapeutického vztahu i po skončení terapie. Za účelem udržení vysokého standardu terapie může být v rámci supervize (konzultace s kolegy a odborníky) průběh terapie konzultován – samozřejmě za zajištěné anonymity dat.

Výjimkou v zachování mlčenlivosti je zákonem daná ohlašovací povinnost u trestných činů.

 

Informovaný souhlas a sebeurčení

Klient má právo se svobodně před započetím spolupráce (terapie, koučování nebo jiné služby), ale i v jejím průběhu, dozvědět informace o tom, v čem spolupráce spočívá a jaké budou použity postupy. Rámec terapie je nastaven až po oboustranném odsouhlasení. V případě, že klient nesouhlasí s uvedenými postupy, má možnost spolupráci kdykoliv ukončit.

 

Kompetence a zodpovědnost

Terapeut poskytuje jen ty služby a techniky, které vycházejí z jeho vzdělání, výcviku a zkušeností. Zároveň se zavazuje k neustálému profesnímu rozvoji. Veškeré činnosti jsou realizovány v nejlepším zájmu klientů. Hlavním etickým principem péče je nepoškodit klienta a minimalizovat možnost ublížení. Terapeut je odpovědný za kvalitu vykonávaných služeb a dodržení profesionálních standardů.

 

Lidskost a profesní vztah

Tento princip vystihuje respekt, úctu k člověku a jeho právům. Každý klient je přijímán takový, jaký je a je brán ohled na jeho autonomii i volný projev emocí – včetně negativních, což může být součástí terapeutického procesu. Terapeutický vztah je jasně ohraničen tématem, místem a smluveným časem.

Ačkoliv terapeutický vztah je postaven na důvěře, přijetí, práci v zájmu klienta, nejedná se o vztah kamarádský ani partnerský. Tento rámec je zachován i po ukončení terapeutického procesu. 

 

Kontaktujte mě

PhDr. Ing. Radek Ráček, MSc.

 

Kontaktujte mě

 

 

 

 

Veškerá terapeutická setkání a poradenství probíhají on-line (video + zvuk) přes Skype. 

 – před konzultací je nutno si sjednat předem schůzku

 

 

Neváhejte nezávazně napsat nebo zavolat, společně se domluvíme na možném řešení.

 

 

 

 

domluvit si konzultaci

 

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím